Mass Crm - מערכת ניהול לקוחות

 

מערכת ניהול הלקוחות אידיאלית לעסקים קטנים ובינוניים, הזקוקות לכלי איסוף מידע כללי על לקוחות ובהתייחסות למהלך (שלבי) השיווק, המכירה, השירות והתמיכה בלקוחות, במטרה להגדיל יעילות ולהקטין את עלויות התפעול.מערכת MassCRM ניתנת לגישה מאובטחת דרך האינטרנט (במקביל להתקנה ברשת הפנימית) ומשותפת לכל מחלקות החברה, מבלי להתחשב במיקום.